Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Nuffel – De Vriendt Beveren

Yzerhand 19

9120 Beveren

Hoofdapotheker: Dana Perman

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0439.147.209

Machtigingsnummer APB: 460306

Telefoonnummer: 03 775 90 01

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.