Octacillin 800mg/g Pdr Varkens 1kg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Octacilline 800 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater voor varkens, amoxicilline trihydraat. Wit tot lichtgeel-wit poeder voor gebruik in drinkwater.

Gebruik

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Varkens: De aanbevolen dagelijkse dosis is 14 mg amoxicilline – wat overeenkomt met 16 mg amoxicilline trihydraat - per kg lichaamsgewicht, m.a.w. 20 mg product per kg lichaamsgewicht, gelijk aan 1 gram product per 50 kg lichaamsgewicht per dag. Het product moet 3-5 dagen na elkaar worden toegediend via het drinkwater. In geval van ernstige infecties moet de medicatietermijn tot 5 dagen worden verlengd, zoals bepaald door de behandelende veearts.

Bolusdosering: Het is aangeraden om het product één keer per dag toe te dienen via het drinkwater, voor een beperkte duur. Schakel het drinkwatersysteem ca. twee uur lang uit (minder lang in geval van warm weer) tot het tijd is voor de medicatie. Strooi de berekende dagelijkse hoeveelheid poeder uit in 5-10 liter water. Meng grondig tot het poeder is opgelost. Meng de oplossing door het volume drinkwater om te roeren dat in 2-3 uur wordt opgedronken.

Continue behandeling: De onderstaande tabel toont de richtlijnen voor de toediening van het product, uitgaande van een verbruik van 100 liter drinkwater per dag, op basis van een geschat waterverbruik van 1 liter per 10 kg lichaamsgewicht voor varkens jonger dan 4 maand en 0,66 liter per 10 kg lichaamsgewicht voor varkens ouder dan 4 maand.

Varkens jonger dan 4 maand: 20 g poeder/100 liter/dag

Varkens ouder dan 4 maand: 30 g poeder/100 liter/dag

In geval van een continue behandeling moet het gemedicineerde water twee keer per dag worden ververst.

Op basis van de te gebruiken dosis en het aantal en het gewicht van de te behandelen dieren kan de precieze dagelijkse hoeveelheid product worden berekend. De volgende formule kan worden gebruikt om de product- concentratie in het drinkwater te berekenen:

20 mg product / kg lichaamsgewicht / dag

xGemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren

= .... mg product per l drinkwater

Gemiddeld waterverbruik (l) per dier de vorige dag*

  • Bereid zoveel gemedicineerd water als de volgende 12 uur zal worden verbruikt. Ongebruikt gemedicineerd water moet na 12 uur worden weggegooid en vers gemedicineerd water moet dan – voor de volgende 12 uur - worden bereid.

  • Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo precies mogelijk worden bepaald, om een te lage dosering te vermijden.

  • De opname van gemedicineerd water hangt af van de klinische toestand van de dieren. Voor een juiste dosering moet de concentratie amoxicilline dienovereenkomstig worden aangepast.
  • De maximale concentratie van het vooraf verdunde gemedicineerde water bedraagt ongeveer 8 gram product per liter.
  • Het doseersysteem moet dienovereenkomstig worden aangepast.
  • Zorg ervoor dat de dieren geen toegang hebben tot niet-gemedicineerd water in de periode waarin het gemedicineerde water wordt toegediend.
  • Als al het gemedicineerde water is opgedronken, kan het drinkwatersysteem weer worden ingeschakeld.
  • Gooi overtollig gemedicineerd water weg na 12 uur. Het gebruik van een goed geijkte weegschaal is aangeraden om de berekende hoeveelheid product te kunnen toedienen.

WACHTTIJD

(Orgaan)vlees: 2 dagen

Samenstelling

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

1 gram poeder bevat:

Werkzaal bestanddeel:

Amoxicilline trihydraat 800 mg equivalent aan 697 mg amoxicilline

Indicatie

Behandeling van infecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige bacteriën:

Varkens: pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, meningitis veroorzaakt door Streptococcus suis.

CONTRA-INDICATIES

  • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicilline of andere substanties van de ß-lactam groep.
  • Niet gebruiken bij konijnen en knaagdieren zoals cavia's, hamsters of gerbils.

DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varkens

Details
CNK2881001
FabrikantenDechra veterinary products
Bijsluiter